Montáž technologie na výrobu PUR panelů, DIEFFENBACHER - DE

Installation of PUR board processing line, DIEFFENBACHER - DE

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, SUTCO - SE

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, SUTCO - SE

Montáž linky v kamenolomu, MUT - AT

Installation of stone mine processing line, MUT - AT

Montáž dopravníku, MUT - AT

Assembly of conveyor, MUT - AT

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, AKTID - FR

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, AKTID - FR

Přestavba míchací linky, Pemat - DE

Reconstruction of mixing line, Pemat - DE

Instalace nové montážní haly, včetně technologie pro výrobu betonu, Pemat - DE

Installation of a new hall incl. technology for concrete production, Pemat - DE

Oprava žíhací pece, PH-MFLOW - CZ

Repair of annealing furnace, PH-MFLOW - CZ

Montáž komínu, Ambros Schmelzer - CZ

Montage of Smokestack, Ambros Schmelzer - CZ

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Bollegraaf - NL

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, Bollegraaf - NL

Systém dopravy dřevěné štěpky do kotle na spalování biomasy, Vecoplan - GB

Assembly of conveying system for wooden chips into boiler incl. steel structures, Vecoplan - GB

Montáž třídící linky na plastový odpad, Sutco - NL

Assembly of waste sorting plant, Sutco – NL

Lodní nakladač na železnou rudu, Thyssenkrupp - NL

Shiploader for iron ore, Thyssenkrupp - NL

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Sutco - SE

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, Sutco – SE

Montáž dopravy recyklátu do výroby OSB, Kronospan - CZ

Assembly of wood processing line for Recyclate, Kronospan - CZ

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Sutco - DE

Assembly of waste sorting plant, Sutco - DE

SYSTÉM DOPRAVY DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY DO KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY, Vecoplan - CH

ASSEMBLY OF CONVEYING SYSTEM FOR WOODEN CHIPS INTO BOILER INCL. STEEL STRUCTURES, VECOPLAN - CH

Linka na výrobu OSB desek, FMT - LUX

Line for production of OSB boards, FMT - LUX