MONTÁŽ LISU A DOPRAVNÍKU, BOLLEGRAAF - AT

ASSEMBLY OF PRESS AND CONVEYOR, BOLLEGRAAF - AT

MONTÁŽ LISU A DOPRAVNÍKU, BOLLEGRAAF - FR

ASSEMBLY OF PRESS AND CONVEYOR, BOLLEGRAAF - FR

MONTÁŽ LINKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, AKTID SAS - FR

INSTALLATION OF WASTE SORTING LINE, AKTID SAS - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY PLASTŮ, BOLLEGRAAF - CH

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, BOLLEGRAAF - CH

MONTÁŽ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ - CH

ASSEMBLY OF CONVEYOR BELTS - CH

SYSTÉM SÁDROKARTONOVÝCH DESEK VČ. KALCINACE - S

GYPSUM PLASTERBOARD SYSTEM INCLUDING CALCINATION - S

MONTÁŽNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, AKTID SAS - FR

WASTE SORTING ASSEMBLY LINE, AKTID SAS - FR

INSTALACE NOVÉHO MÍCHACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU BETONU, PEMAT - BE

INSTALLATION OF A NEW MIXING PLANT FOR CONCRETE PRODUCTION, PEMAT - BE

MONTÁŽ LISU A DOPRAVNÍKU, BOLLEGRAAF- NL

ASSEMBLY OF PRESS AND CONVEYOR, BOLLEGRAAF- NL

MONTÁŽ DIVADELNÍ TECHNIKY, GRADIORTECH - D

INSTALLATION OF THEATRE EQUIPMENT, GRADIORTECH - D

MONTÁŽ LINKY V KAMENOLOMU, CDE EUROPE - DNK

ASSEMBLY LINE IN QUARRY, CDE EUROPE - DNK

MONTÁŽ LINKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, AKTID SAS - FR

WASTE SORTING ASSEMBLY LINE, AKTID SAS - FR

MONTÁŽ LINKY V KAMENOLOMU, CDE EUROPE - AT

ASSEMBLY LINE IN QUARRY, CDE EUROPE - AT

MONTÁŽNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, AKTID SAS - FR

WASTE SORTING ASSEMBLY LINE, AKTID SAS - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY PLASTŮ, BOLLEGRAAF- NL

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, BOLLEGRAAF- NL

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, AKTID - FR

ASSEMBLY OF SORTING LINE, AKTID - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, SUTCO - BE

ASSEMBLY OF SORTING LINE, SUTCO - BE

Lodní nakladač na železnou rudu, Thyssenkrupp - NL

Shiploader for iron ore, Thyssenkrupp - NL

MONTÁŽNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, SWS - FR

ASSEMBLY CONSTRUCTION WASTE SORTING LINE, SWS - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, BOLLEGRAAF - FR

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, BOLLEGRAAF- FR

MONTÁŽNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, HUNKELER SYSTEME AG - CH

WASTE SORTING ASSEMBLY LINE, HUNKELER SYSTEME AG - CH

MONTÁŽNÍ LINKA NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, SWS - FR

ASSEMBLY CONSTRUCTION WASTE SORTING LINE, SWS - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY PLASTŮ, BOLLEGRAAF- FR

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, BOLLEGRAAF- FR

ÚPRAVA DIVADELNÍ TECHNIKY, GRADIORTECH - CH

MODIFICATION OF THEATRE TECHNOLOGY, GRADIORTECH - CH

MONTÁŽ SKLADOVÝCH DOPRAVNÍKŮ, AMOVA, AT

ASSEMBLY OF WAREHOUSE CONVEYORS, AMOVA, AT

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, AKTID - FR

ASSEMBLY OF SORTING LINE, AKTID - FR

MONTÁŽNÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU, VECOPLAN - RO

CONVEYOR BELT ASSEMBLY, VECOPLAN - RO

MONTÁŽ LISU, BOLLEGRAAF - ES

ASSEMBLY OF THE PRESS, BOLLEGRAAF - ES

PŘESTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, MUT - AT

RECONSTRUCTION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT, MUT - AT

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY PLASTŮ, AKTID - FR

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, AKTID - FR

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, AKTID - FR

Assembly construction waste sorting line

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY PLASTŮ, BOLLEGRAAF- NL

ASSEMBLY OF PLASTIC SORTING LINE, BOLLEGRAAF- NL

MONTÁŽ SKLADOVÝCH DVEŘÍ A DOPRAVNÍKŮ, AIR TECH, BE

INSTALLATION OF WAREHOUSE DOORS AND CONVEYORS, AIR TECH, BE

OPRAVA DOPRAVNÍKOVÉ TECHNOLOGIE, EHRHARDT STAHL - DE

REPAIR OF CONVEYOR TECHNOLOGY, EHRHARDT STAHL - DE

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, SUTCO - N

INSTALLATION OF SORTING LINE FOR PLASTIC WASTE, SUTCO - N

MONTÁŽNÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU, VECOPLAN - AT

CONVEYOR BELT ASSEMBLY, VECOPLAN - AT

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PODLAHY A ŘETĚZŮ DOPRAVNÍKU, XYLO MACHYNERY - CZ

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF CONVEYOR FLOOR AND CHAINS, XYLO MACHYNERY - CZ

Montáž technologie na výrobu PUR panelů, DIEFFENBACHER - DE

Installation of PUR board processing line, DIEFFENBACHER - DE

MONTÁŽ BALÍCÍ LINKY, BILSTEIN CEE - CZ

ASSEMBLY OF PACKAGING LINE, BILSTEIN CEE - CZ

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY, SUTCO - SE

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, SUTCO - SE

Montáž linky v kamenolomu, MUT - AT

Installation of stone mine processing line, MUT - AT

Montáž linky v kamenolomu, MUT - AT

Assembly of stone processing line, MUT - AT

MONTÁŽ ŽÍHACÍ PECE, AMBROS SCHMELZER - AT

ASSEMBLY OF ANNEALING FURNACE Assembly of annealing furnace, AMBROS SCHMELZER - AT

MONTÁŽ DOPRAVNÍKOVÉ TECHNOLOGIE, ALBERT KNOBLINGER - CZ

ASSEMBLY OF CONVEYOR TECHNOLOGY, ALBERT KNOBLINGER - CZ

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA STVEBNÍ ODPAD, AKTID - FR

ASSEMBLY OF CONSTRUCTION WASTE SORTING PLANT, AKTID - FR

Přestavba míchací linky, Pemat - DE

Reconstruction of mixing line, Pemat - DE

Instalace nové montážní haly, včetně technologie pro výrobu betonu, Pemat - DE

Installation of a new hall incl. technology for concrete production, Pemat - DE

Oprava žíhací pece, PH-MFLOW - CZ

Repair of annealing furnace, PH-MFLOW - CZ

MONTÁŽNÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU, VECOPLAN - DE

CONVEYOR BELT ASSEMBLY, VECOPLAN - DE

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Bollegraaf - NL

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, Bollegraaf - NL

Systém dopravy dřevěné štěpky do kotle na spalování biomasy, Vecoplan - GB

Assembly of conveying system for wooden chips into boiler incl. steel structures, Vecoplan - GB

Montáž třídící linky na plastový odpad, Sutco - NL

Assembly of waste sorting plant, Sutco – NL

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Sutco - SE

ASSEMBLY OF WASTE SORTING PLANT, Sutco – SE

Montáž dopravy recyklátu do výroby OSB, Kronospan - CZ

Assembly of wood processing line for Recyclate, Kronospan - CZ

MONTÁŽ TŘÍDÍCÍ LINKY NA PLASTOVÝ ODPAD, Sutco - DE

Assembly of waste sorting plant, Sutco - DE

SYSTÉM DOPRAVY DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY DO KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY, Vecoplan - CH

ASSEMBLY OF CONVEYING SYSTEM FOR WOODEN CHIPS INTO BOILER INCL. STEEL STRUCTURES, VECOPLAN - CH

Linka na výrobu OSB desek, FMT - LUX

Line for production of OSB boards, FMT - LUX